ห้องอาหารจีน Summer Palace, InterContinental Bangkok จัด เมนูอาหารมงคล สำหรับเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีกุน พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 3 ชุด ตามความเชื่อที่ว่า กินอาหารมงคล ชื่อดี ความหมายดี เพื่อความเป็นสิริมงคล ความโชคดี และ มั่งมีศรีสุข Summer Palace InterContinental Bangkok ราชประสงค์ กรุงเทพฯ Tel:  0-2656-0444 Ext.6434 สำหรับคนจีนแล้ว เทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่จีน ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมาก Read More →