fbpx
Close To Heaven

A blog about food, desserts, drinks, mom & kids, travelling, and leisure…

Tag: งานฉลอง

อาหารอิสราเอล ในงานฉลองวันชาติ ครั้งที่ 71

บุ๊งมีโอกาสได้ไปร่วมงานฉลองวันชาติอิสราเอลเป็นประจำทุกปี แต่ครบรอบ 71 ปี ครั้งนี้พิเศษหน่อยเพราะมี BNK 48 มาร้องเพลงบนเวทีพร้อมน้กร้องชื่อดังจากประเทศ Israel ภายในงานแน่นอนว่าเสิร์ฟ อาหารอิสราเอล เป็นหลัก ซึ่งเมื่อก่อนบุ๊งก็ไม่ค่อยมีความรู้เรือง Israeli food เท่าไหร่ หน้าตาเป็นยังไง กินยังไง ลักษณะแบบไหน  วันนี้รู้แล้วเพราะมีคนอิสราเอลมาอธิบายให้ฟังไป พร้อมชิมไปด้วย The 71st Anniversary of the Independence of the State…

Continue Reading
Back to top