fbpx
Close To Heaven

A blog about food, desserts, drinks, mom & kids, travelling, and leisure…

Tag: Prirate Chambre

Prirate Chambre ร้านอร่อยที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมือง

ร้าน Prirate Chambre (ไพเรท แชมเบอร์) ซ่อนอยู่ในตึกมณียา ราชประสงค์ บุ๊งใช้คำว่าซ่อนเพราะทางเข้าร้านแอบซับซ้อน  แต่คุ้มที่จะไป ภายในร้านตกแต่งได้สวยงาม  มีความลึกลับ แต่เริดหรู มีขายทั้งอาหารไทย อาหารฝรั่ง และเครื่องดื่มหลากชนิด Prirate Chambre อาคารมณียา เพลินจิต กรุงเทพฯ Tel. 0-2252-5131 https://www.facebook.com/piratechambre/ Opening hours: 11 am – 11 pm…

Continue Reading
Back to top