fbpx
Close To Heaven

A blog about food, desserts, drinks, mom & kids, travelling, and leisure…

Tag: Morroccan

งานสังสรรค์ มิมูนา Mimouna | การจัดงานร่วมกันครั้งแรกระหว่าง สถานทูตอิสราเอล และ สถานทูตโมร็อกโก

งานสังสรรค์ มิมูนา Mimouna | การจัดงานร่วมกันครั้งแรกระหว่าง สถานทูตอิสราเอล และ สถานทูตโมร็อกโก ในประเทศไทย What is mimouna? ข้อมูลด้านล่าง บุ๊งได้รับจาก สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล (Embassy of Israel in Thailand) เป็นคำอธิบายว่า Mimouna คืออะไร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย Mimouna is a unique tradition celebrated by the Jewish community…

Continue Reading
Back to top