fbpx
Close To Heaven

A blog about food, desserts, drinks, mom & kids, travelling, and leisure…

Tag: Brazillian

Rio Grill บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์บราซิล

บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์บราซิล Rio Grill Asia Aiport Hotel ร้านอาหารสไตล์นี้มีจำนวนไม่มากนักในประเทศไทย Brazillian Grill คือเอาเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ มาเสียบเหล็กนำไปย่างบนไฟ (ไม่มีตะแกรง) เวลาเสิร์ฟก็จะนำมาสไลซ์ที่จานของเราทีละชิ้น ๆ ห้องอาหาร ริโอ กริลล์ (Rio Grill) โรงแรม Asia Airport Hotel ดอนเมือง (หลังเซียร์รังสิต) Tel. 0-2992-6999 Rio Grill…

Continue Reading
Back to top