Copper Buffet เพิ่ม เมนูใหม่ ในไลน์บุฟเฟ่ต์ 2021

Copper Buffet เพิ่ม เมนูใหม่ ในไลน์บุฟเฟ่ต์ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2021 พร้อมมาตรการความสะอาดที่เข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกคน Copper Buffet The Sense Pinklao 71/50 ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ www.facebook.com/copperbuffet/ Copper Buffet (คอปเปอร์ บุฟเฟต์) ร้านบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โซนปิ่นเกล้า เปิดให้บริการนั่งทานที่ร้านอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 รวมถึงยังคงมีให้บริการแบบเดลิเวอรี่ Copper2GO และRead More →