Thin Crust Pizza พิซซ่าแป้งบาง ครัสท์กรอบ

Thin Crust Pizza สูตรพิซซ่า แป้งบาง ครัสท์กรอบ  พร้อมวิธีทำซอสพิซซ่าแบบโฮมเมด สูตรนี้ที่ลูกชอบ รับรองว่าถูกใจทุกคนในบ้านค่ะ English recipes are available below. Pizza and kids พูดถึงพิซซ่าแล้วก็แอบแปลกใจเล็กน้อย ที่บ้านมีบุ๊งกับ Otto ที่กินพิซซ่าแบบ delivery ส่วน Owen นั้นไม่ชอบเลย ถ้าวันไหนสั่ง pizza มาส่งที่บ้าน แปลว่าบุ๊งต้องทำหรือหาเมนูอื่นให้โอเว่นกิน  เว่นไม่แตะเลย พูดจริง พอถามว่าทำไมRead More →