Copper Buffet เพิ่ม เมนูใหม่ ในไลน์บุฟเฟ่ต์ 2021

Copper Buffet เพิ่ม เมนูใหม่ ในไลน์บุฟเฟ่ต์ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2021 พร้อมมาตรการความสะอาดที่เข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกคน Copper Buffet The Sense Pinklao 71/50 ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ www.facebook.com/copperbuffet/ Copper Buffet (คอปเปอร์ บุฟเฟต์) ร้านบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โซนปิ่นเกล้า เปิดให้บริการนั่งทานที่ร้านอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 รวมถึงยังคงมีให้บริการแบบเดลิเวอรี่ Copper2GO และRead More →

เมนู Copper Delivery ใหม่ล่าสุดจาก Copper Buffet

เมนู Copper Delivery ใหม่ล่าสุดจาก Copper Buffet เพิ่มขึ้นมากว่า 30 เมนู  ใหม่แกะกล่องแบบที่ยังไม่เคยรวมอยู่ในไลน์บุฟเฟ่ต์ด้วยซ้ำค่ะ รับรองว่าอร่อยเด็ด Copper Buffet The Sense Pinklao 71/50 ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯwww.facebook.com/copperbuffet/ Copper Buffet (คอปเปอร์ บุฟเฟต์) ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชื่อดังแถวปิ่นเกล้า มีให้บริการแบบเดลิเวอรี่ Copper2GO และ Copper Delivery สามารถไปรับเองที่ร้าน หรือใช้บริการ riders ไปส่งให้ที่บ้านก็ได้เช่นกัน How-toRead More →