Image

Art of Living

ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนา กรรมฐาน ธรรมกมลา ปราจีนบุรี
2 months ago

ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนา กรรมฐาน ธรรมกมลา ปราจีนบุรี

By  •  Art of Living

บุ๊งได้ไปปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ธรรมกมลา ปราจีนบุรี มา

การปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ฯ ธรรมกมลานี้  เป็นหลักสูตรของ

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (S. N. Goenka)

ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนา และมีศูนย์วิปัสสนาอยู่หลายแห่งในประเทศไทย

 

ศูนย์ฯ ธรรมกมลาที่บุ๊งไปอยู่ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


Read More

Top