Image

New Year Party 2018 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

New Year Party 2018 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
3 months ago

New Year Party 2018 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

By  •  At school

New Year Party 2018 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  เป็นที่เด็กนักเรียนต่างรอคอย  ทุกปีจะจัดวันศุกร์แรกหลังวันปีใหม่  ซึ่งหลังจากงานนี้ก็คือการสอบกลางภาคหรือที่โรงเรียนนี้เรียกกันว่า Performance Test  ทั้งเด็กและผู้ปกครองเปลี่ยนโหมดกันแทบไม่ทัน  จากปาร์ตี้สู่การอ่านหนังสือสอบ อิอิ

New Year Party 2018 @ Saint Gabriel’s College

งานปาร์ตี้ปีใหม่ที่โรงเรียน St.Gabriel’s College ปีนี้มีความพิเศษกว่าปีก่อน ๆ เพราะเป็นปีแรกที่ลูกชายทั้งสองคน Otto …
Read More

Top